CTV

Nuremberg
7.5

Nuremberg

Jul. 16, 2000

Nuremberg

Nakon završetka II svjetskog rata pažnja cijelog svijeta bila je usmjerena na mali, ratom uništeni njemački grad Nuremberg, gdje je ukupno ...