Astrid Schäfer

The Trouble with Being Born
5.5

The Trouble with Being Born

Elli je android programiran sa uspomenama koje njenom vlasniku znače sve, ali njoj ništa. Priča o mašini i duhovima koje svi nosimo u sebi.