Aitor Urcelai

Errementari: The Blacksmith and the Devil
6.4

Errementari: The Blacksmith and the Devil

Baskija, Španija, 1843. Policijski policajac stiže u malom selu u Álavi da istraži misterioznog kovača koji živi sam duboko u šumi.